Zaniklé obce

Můj původní koníček – „lov“ křížů, Božích muk a kapliček, se postupem času samovolně rozšířil i o „lov“ zaniklých osad a stavení.
Je to pochopitelné. Tím že mne „nezajímají“ kříže v zástavbě ale ty v polích loukách a lesích, člověk narazí na pozůstatky stavení, která zde dříve stávala.

Tím jak jsem tato místa objevoval, jsem propadl krásám míst, kde tato stavení a osady stávaly.
Z pohledu dnešní době je pro mne nevěřitelné, jak těžko přístupná, většinou nehostinná, ale nádherná místa byla osídlena.

Současně je neuvěřitelné jak krátký čas byl potřeba k tomu, aby se tato obydlí vysídlila a lidé a příroda vesměs zhladila po těchto staveních stopy.
Ale i přes to, se dá, s trochou úsilí, pozůstatky po těchto osadách a staveních nalézt