Stollenhau – Štolnava (Prameny)

Prakticky zcela zaniklá osady Stollenhau, počeštěná na Štolnava, známé pod českým názvem Prameny, se nachází v podhůří Jeseníků na Hanušovické vrchovině.

Na místo se nejsnáze dostaneme z Kopřivné směr Rejchartice, dále po polní rozbyté asfaltové cestě kolem větrných elektráren.

Založení osady spadá do doby před rokem 1577, kdy se o ní objevuje první zmínka ve Velkolosinských archivech. Osada vznikla poblíž dolu na železnou rudu, odtud tedy nese svůj původní název Stollenhau, počeštěno na Štolnavu. Dnešní název Prameny vznikl až po válce, kdy se přejmenovávaly německé názvy obcí.

Většinu obyvatel osady tvořili Němci. Měli zde kostel, hřbitov i jednotřídní školu. Po ukončení těžby se obyvatelé věnovali zemědělství a lesnictví.
V letech 1740-1920 zde bývalo 25-30 domů. V 18. století zde žilo téměř 200 usedlíků. O sto let později počet klesl, v roce 1910 se uvádí 190obyvatel.
Od roku 1886 měla obec vlastní školu
V roce 1921 v osadě bydlelo v 28 obydlích 185 obyvatel. Nacházela se tam kaple sv. Jana a Pavla, škola, v domě Emila Drexlera obchod a na hospodářství Emila Rottera hostinec. Všichni stálí obyvatelé se hlásili k německé národnosti.

Poválečná doba zde byla divoká asi jako jinde kde převažovala německá národnost.
Poválečné divoké období zaznamenala sbírka Paměť národa slovy Ignáce Žerníčka.
Odtud jsem použil i já některé informace, hlavně historické fotografie.

Po odsunu sudetských Němců zůstalo v osadě jen několik lidí. Roku 1950 měla jen 22 obyvatel, znovuosídlení se nedaří, nejspíš i kvůli odloučenosti od okolních vesnic.
Jedním z posledních obyvatel byl Ignác Žerníček, který obec opouští v roce 1954 a o 11 let později, kromě dvou stavení ostatní domy zbořili vojáci šumeprské posádky.
Kupodivu ušetřeny zůstaly i kapličky, kříže a hřbitov. Na nich pak zapracoval už jen čas…Osada sice zanikla, nebyla však zapomenuta. Lidé z okolních obcí nejspíš cítí jakousi dávnou sounáležitost se Štolnavou a jejími obyvateli. Občanské sdružení, Obnova Kulturního dědictví údolí Desné, se zasadilo o obnovení základů bývalého kostela, jako památníku usmíření s německými obyvateli.

V současné době z osady zůstaly dvě stavení, torzo božích muk, kříž u cesty, hřbitov, obnovené základy kostela a nově postavená boží muka
Z místa jsou nádherná rozhledy jak východním směrem na masiv Jeseníků, tak západním směrem na masiv Kralického Sněžníku.
Z toho důvodu je toto míso pro mne častý cíl k pozorování východu a západu Slunce.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.